Rozwiąż nierówności. Zbiór rozwiązań przedstaw na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału:
1) 5(2x-3) - (4+6x) < 9(x-2)
2) 1- (2x+1) : 10 ≤ 5x - 4
3) 6(x-1) - x ≤ 5x - 4
4) (x-2) : 4 - (x+2) :5 < (x-21) : 20
5) 2x-2 < 5(x+1)
6) 6x-(3x-2) - 3(4+x) < 0
7) 1-2x ≤ 2x-7
8) 2(2x+3) - 3(4+x) > 0
9) (x+1)² + 2[x+3(x-2)+1] > (5-x)²
10) (x+3)² + 2 ≥ (x+5)(x-5)
11) (x-1)(x+2) + 3x ≤ x²-2x+3
12) (x+2)² - 3x > (x-1)²+4
13) (x-3):5 - x < (x+2):3 +4
14) (x-3):2 - 2 > (2x+1):5 +1
15) (t-1):2 < (t+1):4
16) 1-(2m+2):10 < ½ - (m-2):5
17) 5-(z-1):5 ≥ 3-(z-1):3
18) (a-3):7 + (a):21 ≤ (a+3):3 - (a):7
19) √2x + √2 ≥ x
20) √3y + 3 > 1+y
21) 5 - √2x < 3√2 -x
22) √2x ≥ √2 - x
23) √2x - √2 ≥ x

1

Odpowiedzi

2010-04-15T22:48:02+02:00
Odpowiedz w załącznikach;)
1 5 1