Zinterpretuj wyniki wskazując na parki najbardziej i najmniej narażone na degradację powodowaną wzmożonym ruchem turystycznm
.
Ilość turystów na 1km2 Parków

Parki Nabardziej Narażone:Karkonowski , Pieniński, Ojcowski
Parki Najmniej narażone: Biebrzański, Narwiański, Magurski

Ilość turystów na 1km szlaku
Najwięcej: Ojcowski, Woliński, Karkonowski
Najmniej: Poleski,Wigierski, Borów Tuchowski


Nic nie trzeba obliczać, chodzi mi tylko o ładne ubranie tego wszystkiego w słowa tak, aby miało" ręce i nogi"

1

Odpowiedzi

2009-11-05T15:16:03+01:00
Najchętniej odwiedzanym Parkiem Narodowym w Polsce jest Karkonoski PN, z tego powodu jest on najbardziej narażony na degradację spowodowaną wzmożonym ruchem turystycznym. Podobne zagrożenie możemy zaobserwować również w Pienińskim i Ojcowskim PN.

Przewodnie szlaki turystyczne w Polsce: Karkonoski, Woliński i Ojcowski są najczęściej odwiedzanymi w naszym kraju, w związku z tym musimy dbać o nie szczególnie, gdyż są szczególnie narażone na zniszczenia. Najrzadziej odwiedzane szlaki znajdują się w Borach Tucholskich, Wigierskim i Poleskim PN. Są one nie mnie piękne od innych, ale ciszą się mniejszą popularnością. Dzięki temu są najmniej narażone na degradacje i mają szansę przetrwać najdłużej, choć niekoniecznie.