Odpowiedzi

2010-04-17T11:42:02+02:00
Liczymy najpierw pole całkowite sześcianu
Pc=6×(2.2)²=29.4cm²
pole czworościanu
Pc=4×4²√3/4=16√3cm²
poruwnujemy √3 w przybliżeniu to1.7, 16×1.7=27.2
a zatem pole sześcianu jest większe