Odpowiedzi

2009-04-28T22:47:19+02:00
Stala sprezyny
Dane Q=1N
x=0,04m
c=Q/x=1N/0,04m=25[N/m]
ω²=c/m
m=Q/g
ω²=(Q/x)/(Q/g)=g/x=9,81/0,04[1/s²]
ω²=245,25
ω=15,6[1/s]

T=2π/ω=0,4[s]