1. Wymień polskich kompozytorów epoki baroku :
a) muzyki świeckiej
b) muzyki religijnej
2. Scharakteryzuj twórczość polskich kompozytorów epoki baroku (w kilkunastu punktach)
3. Wymień najważniejsze ośrodki kultury muzycznej w okresie epoki baroku
Licze na wszystkie odpowiedzi :) Daje naj :*

1

Odpowiedzi

2010-04-16T22:00:17+02:00
Ad. 1
a) Adam Jarzębski - muzyk, pisarz, budowlaniec; głównie muzyka instrumentalna; najbardziej znane dzieło - zbiór "Kancony i koncerty na 2,3,4 głosy i basso continuo"; często korzystał z melodii ludowych
Marcin Mielczewski - muzyk na dworze króla Władysława IV, potem kapelman na dworze biskupa płockiego (więc trochę z religijną też miał wspólnego) - często nawiązywał do wpływów ludowych
b) Bartłomiej Pękiel - najbardziej znane dzieło: Missa Pulcherrima (z łac. Msza Najpiękniejsza) na 4 głosy a capella (bez akompaniamentu); jego utwór "Audite mortales" (z łac. Słuchajcie śmiertelni) uznawany jest przez niektórych historyków za pierwsze polskie oratorium.
Jacek Różycki - następca B. Pękiela, głównie utwory religijne
Grzegorz Gerwazy Gorczycki - kapelmistrz kapeli katedralnej na Wawelu, był księdzem, znane dzieła: Missa Paschalis (Msza Wielkanocna), De Martyribus (O męczennikach), Completorium, a także 4-głosowe opracowanie średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia.
Ad. 2
- polifonia
- ornamentyka (zdobienia w muzyce)
- religijność
- instrumentalizm
- wpływy ludowe
(nic więcej nie potrafię wymyślić!)
Ad. 3
W Polsce: Głównie dwory królewskie i większe kościoły, wymienieni kompozytorzy tworzyli w Warszawie lub Krakowie.

Korzystałam z książki Bogusława Śmiechowskiego "O muzyce najpiękniejszej ze sztuk"

Pozdr.;-->
2 4 2