proszę o napisanie 13 pytań jakie mogą być na spr. z "kamienie na szaniec" odpowiedzi też . DZIĘKUJE

Inne pytania niż te:

1.kto jest autorem.a.kamiński
2.kto jest bohaterem.-alek,rudy,zośka
3.czym się zajmują.-są harcerzami
4.ile mają lat.-20,19,23
5.gdzie przebywają.-np.w górach
6.ilu ich jest.-3
7.kto przeżył.-kolega starszego
8.kto umarł.-zośka
9.czy mają rodzeństwo-tak
10.co rysował alek-świnie
11.co pisał na murze-tylko świnie siedzą w kinie
12.kto był wtedy w kinie -niemcy
13.czyj pomnik przerobili niemcy-kopernika

1

Odpowiedzi

2009-04-27T16:12:36+02:00
1. podaj nazwiska głównych bohaterów
-Aleksy Dawidowski, Jan Bytnar, tadeusz Zawadzki
2. W jakich okolicznościach zginął Rudy?
-W wyniku skatowania przez gestapo.
3. Wymień kilka akcji Małego Sabotażu
- zrywanie faszystowskich flag, malowanie kotwic na murach, gazowanie kin
4. Wymień akcje dywersyjne
- Akcja pod Arsenałem, wysadzanie mostu pod Czarnocinem, rozbrajanie niemiekich żołnieży
5. Czym zajmował się Alek w czasie wojny
- Wstawiał szyby, był drwalem, woził rykszą
6. Który z bohaterów został odznaczony krzyżem Virtuti Militari?
- Alek i Zośka
7. Jaki utwór Alek kazał przeczytać przed śmiercią?
- J. Słowacki "Testament mój"
8. Kto nadał tytuł książce?
- Zośka.
9. jak nazywał się oddział harcerski do którego należeli?
- Buki.
10. dlaczego Alek dostał pseudonim kopernikowski?
- Zdjął niemieką płytę zasłaniającą polskie napisy na pomniku kopernika
11. Gdzie został przewieziony pomnik Jana Kilimskiego?
- Muzeum Narodowe w Warszawie
12. Ile osób zginęło podczas akcji pod Sieczychami?
- jedna, Zośka
13. Gdzie uczyli się przed wojną?
- Gimnazjum Stefana Batorego w Warszawie