Odpowiedzi

2009-11-05T15:01:41+01:00
Rzecia licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu.

Ziemia, zamieszkana przez miliony gatunków, wliczając w to człowieka[6], jest jedynym znanym miejscem we wszechświecie, w którym występuje życie[7]. Planeta uformowała się 4,54 ± 0,05 miliarda lat temu[8], a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T15:04:16+01:00
Najstarsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego powiatu wodzisławskiego pochodzą z okresu młodszego paleolitu kiedy to zaczęły ustępować z tej część Europy śniegi i zmarzlina arktycznego zlodowacenia. Choć jak łatwo się domyśleć warunki do egzystencji nie były najlepsze to jednak przodkowie nasi z podziwu godną energią starali przystosować się do istniejących warunków.

Dowody takiej aktywności znajdują archeolodzy w postaci narzędzi mikrolitycznych. Z okresu młodszego neolitu (2000- 1800r. p.n.e.) istnieją wyraźne ślady po osadnictwie w granicach dzisiejszej Syryngi. Kultura Łużycka, która zawitała na Śląsk około roku 1300 p.n.e. pozostawiła na Ziemi Wodzisławskiej ślady w postaci cmentarzyska w Gorzyczkach czy późniejszych znalezisk w Gorzycach i Lubomi.

W czasach gdy na południu i zachodzie Europy niepodzielną władzę rzymskich cesarzy wytyczały zdobycze legionów, tereny obecnego powiatu wodzisławskiego dzięki bliskości Bramy Morawskiej stały się obszarem przez, który przebiegały szlaki handlowe łączące północne prowincje Cesarstwa z Bałtykiem. Z tych czasów pochodzą znaleziska odkryte w Gorzyczkach i Wodzisławiu. W okresie wczesnośredniowiecznym zamieszkiwało na tym terenie plemię Gołoszyjka.

Jednym ze sztandarowych znalezisk z tego okresu są ślady po osadzie obronnej w Lubomi z VII w., powstałą na gruzach wcześniejszych osad sytuowanych w tym samym miejscu. Brak źródeł pisanych dotyczących Ziemi Wodzisławskiej z początków istnienia państwa polskiego nie pozwala szczegółowiej przedstawić jej dziejów w tym okresie, jednak Ziemia Wodzisławska przyjęła chrześcijaństwo razem z Państwem Wielkomorawskim sto lat wcześniej niż Polanie.

Z tymi wydarzeniami wiąże się legenda dotycząca obecności świętych Cyryla i Metodego z misją chrystianizacyjną w Jodłowniku.