Dwa klocki A i B (masa klocka A wynosi 1kg,a masa klocka B wynosi 2kg) znajdują się na płaskim, śliskim blacie stołu, jeden przy drugim. Tarcie klocków o blat możemy pominąć. Klocek A zaczynamy pchać działając siłą o wartości F=12 N.
a). oblicz z jakim przyśpieszeniem będą poruszały się klocki.
b).nazwij i podaj wartości sił działających na klocek A i B.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:44:08+02:00
A) mA = 1kg
mB = 2 kg
F = 12N
a = ?
a=F/mA=12N/1kg=12m/s2
a=F/mB=12N/2kg=6m/s2

b)-siła tarcia
-siła pochodząca od człowieka
-siła ciężkości
2 1 2