Zadanie 1. Ile wynosi pole trójkąta równobocznego o boku długości 5 cm?

zadanie 2. Bok rombu ma dlugosc √3, zaś pole rombu jest równe 1. Jaka jest miara kąta ostrego w tym rombie?

zadanie 3. Ile wynosi obsód koła o polu 32(pi)?

2

Odpowiedzi

2010-04-15T18:29:43+02:00
1. P = a²√3/4 = 5*5√3/4 = 25√3/4

2. P = 1 P = a*a*sinα
1 = 3sinα
sin α = 1/3 = 0,3
19, 20 stopnii

3.
P = πr²
32π = πr²
32=r²
r = √32
r = 4√2
2010-04-15T18:37:52+02:00
1) P=a²√3/4
P=5²√3/4=25√3/4=6,25√3

2)nie wiem

3)P=πr²
32π=πr² /:π
32=r²
√32=r²
√16*√2=4√2=r

L=2πr
L=2*π*4√2=8√2π