1.Pani Nowak marzy o tym, aby chce się utrzymywać się z odsetek bankowych. Oblicz, jaką kwotę musiałaby wpłacić na roczną lokatę aby co roku otrzymywać odsetki w wysokości 30000 zł Jeżeli:
a. oprocentowanie wynosi 5%
b. ....................wynosi 4%

2.W 2007r. pan .. wpłacił do banku 2000 zł i po roku otrzymał 140 zł odsetek. W 2008r. pan lipski znowu wpłacił do banku 2000 zł ale oprocentowanie w tym banku zmieniło się o 3 punkty procentowe. Jakie odsetki otrzymał pan Lipski po kolejnym roku ??

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:01:14+02:00
2.
proporcje:
2000 zl - 100 %
140zl - x

100% * 140zl / 2000zl = 14% / 2 = 7%
W pierwszym roku oprocentowanie wynosiło 7%

Sprawdzenie:
2000 zl - 100 %
x - 7 %
2000zl * 7% / 100 = 140zl / 1 = 140 zł

2rok:
7%+3%=10%

proporcje:
2000 zl - 100 %
x - 10%
2000zl * 10% / 100% = 200zl / 1 = 200 zł

Odp. Pan Lipski w 2 roku otrzyma 200zł