Zadanie 1
Dawid wystrzelił z procy kamyk o masie 3 g, który poleciał 10 m pionowo w górę. Z jaką prędkością kamień wyleciał z procy? Praca, jaką wykonał Dawid, jest równa energii nadanej kamieniowi. Oblicz tę pracę.

Zadanie 2
Oblicz, ile żarówek 60-watowych świeciło się bez przerwy przez 4 doby, jeżeli zużyta przez nie energia elektryczna wynosiła 259,2 kWh.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:12:33+02:00
~~- pierwiastek z
^- do potęgi 2
Zad 1 :
DANE:
m=3g= 0,003 kg
h=10m
g= 9,8 m/s^2
W=Ec

Szukane:
W=?
V=?

Ec=mgh +mv^2/2
Ek=Ep
mgh=m*v^2 / 2 |*m
gh= v^2*2 |2
2gh= v2
v= ~~ 2gh
v= 2*9,8*10 ~~
v=196~~
v=14 m/s

Ep= mgh
Ep= o,003 * 9,8 *10
Ep= 0.294 J

Ek= o,003 kg* 14 m/s ^2 |2
Ek= o,2235 = o,224 J
Ec= ep+ek
ec= 0.294 J + 0,224 J
Ec= o.518 J
Ec=W
W= O.518 J
Zad 2:
Dane:
t= 4 doby = 96 h= 5,76 kwh
p= 60 W
Ee= 259,2 kwh

Szukane:
n=?

6o w= 60 w/h
1żarówka w ciągu jednej godziny ma moc 60 W
n żarówek w ciągu 96 godzin ma moc 259,2 kwh

1n * 1h = 60w
n * 96h = 259,2 kwh
4 doby=96 h= kwh =?
96h * 6O W = 5760 h/w = 5,76 kWh
n*5,76 kwh= 259,2 kwh | 5,76 kwh
n= 45