Odpowiedzi

2010-04-15T20:22:00+02:00
Bitwa o Atlantyk 1940-1943 Jej zadaniem ze strony Niemiec było odciąć od dostaw i surowców Wielkiej Brytanii.Przeprowadzona była przez niemiecką marynarkę wojenną przy użyciu głównie okrętów podwodnych.Dla ochrony statków płynących prze Atlantyk wprowadzono system konwojów,Niemcy w odpowiedzi zastosowali taktykę wilczych stad.Od 1943 ta bitwa zaczęła przynosić przewagę Aliantom dzięki zastosowaniu radaru morskiego i echosond.Miała duży wpływ na losy wojny ponieważ dzięki opanowaniu przez Aliantów Atlantyku mogli oni przerzucać do Europy ogromne ilości wojska i sprzętu.
Bitwa o Stalingrad od lipca 1942 do lutego 1943 miała olbrzymi wpływa na losy wojny ponieważ tam wzięto do niewoli olbrzymią liczbę niemieckich żołnierzy,to właśnie tam zatrzymała się niemiecka machina wojenna.
Bitwa pod Kurskiem lipiec 1943 była to rozpaczliwa próba przejęcia przez Niemców inicjatywy na froncie wschodnim, która zakończyła się klęską.
7 grudnia 1941 Lotnictwo japońskie zaatakowało bazę marynarki wojennej w USA w Pearl Harbor,ten atak sprawił że USA jawnie przystąpiło do wojny.
Mam nadzieję że pomogłem.
2 5 2
2010-04-15T20:36:10+02:00
Bitwa pod Monte Cassino - umożliwiła Aliantom sforsowanie tzw. Linii Zygfryda, co w konsekwencjii zaowocowało zdobyciem Włoch

Atak na Pearl Horbour - zaatakowanie przez Japończyków amerykańskiego portu spowodowało przyłączenie się jak dotąd neutralnego państwa do wojny

Bitwa po Stalingradem - złamało siłę uderzenia armii niemieckiej na wojska radzieckie. Efektem tego była coraz silniejsza ofensywa wojsk radzieckich na Zachód i odrzucenie wojsk niemieckich poza terytorium kraju.

Operacja "Overlord" czyli desant w Normandii - umożliwił otwarcie Aliantom drugiego frontu w Europie

Bidwa o Midway - bitwa morska pomiedzy Japonią a USA,kompletnme rozbicie floty japońskiej, co zapoczątkowało sukcesy Amerykanów

Te według mnie są najbardziej decydujące, choć możesz jeszcze opisać Tobruk, EL Alamein, Kursk.
2 4 2