1. Niech n będzie pewną liczbą parzystą. Zapisz pięć kolejnych liczb nieparzystych następujących po n oraz pięć kolejnych liczb nieparzystych poprzedzających liczbę n.

2. Liczby x i y są dodatnie. Zapisz liczbę, która:
a) stanowi 20% liczby x,
b) stanowi 75% sumy liczb x i y
c) jest o 40% większa od liczby y
d) jest o 10% mniejsza od liczby x.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:27:51+02:00
1. liczby nieparzyste następujące po n: n+1, n+3, n+5, n+7, n+9
liczby nieparzyste poprzedzające n: n-1, n-3, n-5, n-7, n-9

2.a) 20%x
b) 75%*(x+y)
c) 140%y
d) 90%x
3 4 3
2010-04-15T18:36:05+02:00
1. np. 10
11,13,15,17,19
9,7,5,3,1
(n+1; n+1+2; n+1+2+2; n+1+2+2+2; n+1+2+2+2+2)
(n-1; n-1-2; n-1-2-2; n-1-2-2-2; n-1-2-2-2-2)
2a. np. 40*0,20(czyli 20%)=8 (x*0,20)
2b. (40+20)*0,75(czyli 75%)= 60*0,75=45 (x+y)*0,75
2.c 20*0,40= 8 20+8=28
2d. 40*0,10=4 40-4=36


2 5 2