Napisz pozytywne i negatywne strony życia w II Rzeczypospolitej.Wykorzystaj podane wyrażenia,dopisz też własne.
zacofanie wsi,szczególnie we wschodzniej Polsce;budowa portu i miasta Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego;rozwój sportu;wysoki poziom nauczania w szkołąch;bezrobocie;rozbudowa dużych miast;rozwój kultury;opłaty za naukę w szkołach średnich i wyższych uniemożliwiające dalsze kształcenie młodzieży z biednych lub mniej zamożnych rodzin

1

Odpowiedzi

2010-04-16T19:35:14+02:00
Negatywne strony to napewno możliwośc rozstrzelania przez NKWD z rozkazu stalina i beri w lesie katuńskim oraz zsyłki do obozów zagłady na w ostaszkowie czy starobielsku
...
[*]
5 2 5