Odpowiedzi

2010-04-15T18:29:20+02:00
Od niepamiętnych czasów istnieją prawa człowieka. Z rozwojem cywilizacji ulegały zmienia aż do lat dzisiejszych.
Obecnie prawa istnieją w instytucjach, muzeach, domach oraz na podwórkach. Dla mnie te prawa nie są obce, ponieważ codziennie przejawiają się one w moim życiu. W szkole posiadam tak zwane prawa ucznia [?]rozwijania zainteresowań, zdolności [?]dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce.
Każda rodzina oraz moja ma swoje zasady obowiązujące w domu. Jemy posiłki o określonej godzinie, mówimy sobie gdzie idziemy.
Na podwórku panują również prawa. Różnią się od tych wymienionych powyżej tym, że młodzież rozmawia ze sobą slangiem.
Świat bez praw byłby istnym piekłem, ponieważ wzrosła by ilość przestępstw, morderstw. Moim zdaniem ludzie wiedząc, że istnieją prawa człowieka czują się wolni i bezpieczniejsi oraz równi innym.

hymm.. może być?
2010-04-15T18:30:46+02:00
Każdy człowiek ma takie same prawa. Niezależnie od tego czy człowiek ma inny kolor skóry, wyznaje inną religie, jest innej narodowości, porozumiewa się innym językiem. Równo traktowani powinni być ludzie niepełnosprawni, migranci, ludzie starzy, chorzy na nieuleczalne choroby itd. Także płeć żeńska powinna mieć takie same prawa, co płeć męska. W niektórych krajach jednak tak nie jest. W Iraku na przykład kobiety są raczej przedmiotem niż podmiotem. Takie traktowanie jest łamaniem podstawowych praw, jednak tam jest to niczym innym tylko tradycją.
W celu rozwiązywania takich problemów powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), która stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami. Siedziba organizacji znajduje się w Nowym Jorku. ONZ powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, jest następczynią Ligi Narodów.
Na świecie istnieje takie coś jak rasizm. Jest to dyskryminacja rasowa. Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. Rasiści nie tolerują innych ras od swojej. Rabują, napadają a nawet zabijają przedstawicieli innej rasy.
Niestety w nie wszystkich krajach prawa człowieka są przestrzegane. W Chinach są ograniczone wolności słowa, wyznania, masowe aresztowania bez osądu, niszczenie miejsc kultu religijnego, narzucanie swoich obyczajów, tradycji i języka.
Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź indywidualnie, bądź razem z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych. Również człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.
1 5 1