Zadanie 1.
Oblicz pole zacieniowanej części koła, wiedząc, że
α = 120stopni, r = 5dm.
(Rysunek w załączniku)

zadanie 2.
Dany jest Trapez równoramienny ABCD (AB||CD) o wymiarach |AB|=45dm,|CD|=15dm i wysokości równej 16dm. Oblicz pola trójkątów ABS i ASD gdzie S jest punktem przecięcia przekątnych tego trapezu.
1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:37:47+02:00
Dane: alfa=120stopni
r=5dm

x/5=sin30stopni
1/2=x/5
2x=5
x=2,5
x=h
2,5^2+y^2=5^
6,25+y^2=25
y^2=18,75
y=5*pierwiatek z 3 /2
c=5*pierwiastek z 3
P trójkąta=0,5*2,5*5*pierwiastek z 3=25*pierwiastek z 3 /4
P wycinka koła = alfa* pi*r^2/360stopni
P=120stopni* pi*5^2/360stopni = 25*pi /3
Pwycinka-Ptrójkąta= 25*pi/3 - 25*pierwiastek z 3/4 =100*pi-75*pierwiastekz3 / 12