Odpowiedzi

2009-11-05T15:10:09+01:00
1.Polska za panowania ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów była krajem, na terenie którego miały miejsce liczne przemiany społeczne, wywołane zarówno czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Znaczna ingerencja w porządek w państwie-wpierw ze strony Tatarów ( 1241,1259r), później zaś wojny z Krzyżakami (1308-1521) wpłynęły na osłabienie państwa polskiego, które i tak potrzebowało wówczas szybkich reform wewnętrznych. Liczne grabieże mongolskie pod wodzą Batu Chana osłabiły polską gospodarkę, ale miały duży wpływ na zjednoczenie i połączenie sił krajów europejskich (Węgry, Ruś) przeciwko Tatarom.
2.rzy województwa odzwierciedlają zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w skali całego kraju: podlaskie jest województwem o najniższym, mazowieckie o najwyższym, łódzkie o średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Ilustrują to m.in. średnie wartości PKB na mieszkańca. Większe jest zróżnicowanie wewnętrzne poziomu rozwoju gospodarczego w każdym województwie. Najbogatsze są aglomeracje miejsko-przemysłowo- usługowe Warszawy i Łodzi, w których PKB jest znacznie wyższy od średniej krajowej. Na obszarach oddalonych od nich wartość PKB spada, w niektórych miejscach do najniższego poziomu w Polsce.
2009-11-05T15:35:10+01:00
1.Polska za panowania ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów była krajem, na terenie którego miały miejsce liczne przemiany społeczne, wywołane zarówno czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Znaczna ingerencja w porządek w państwie-wpierw ze strony Tatarów ( 1241,1259r), później zaś wojny z Krzyżakami (1308-1521) wpłynęły na osłabienie państwa polskiego, które i tak potrzebowało wówczas szybkich reform wewnętrznych. Liczne grabieże mongolskie pod wodzą Batu Chana osłabiły polską gospodarkę, ale miały duży wpływ na zjednoczenie i połączenie sił krajów europejskich (Węgry, Ruś) przeciwko Tatarom.
2.rzy województwa odzwierciedlają zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w skali całego kraju: podlaskie jest województwem o najniższym, mazowieckie o najwyższym, łódzkie o średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Ilustrują to m.in. średnie wartości PKB na mieszkańca. Większe jest zróżnicowanie wewnętrzne poziomu rozwoju gospodarczego w każdym województwie. Najbogatsze są aglomeracje miejsko-przemysłowo- usługowe Warszawy i Łodzi, w których PKB jest znacznie wyższy od średniej krajowej. Na obszarach oddalonych od nich wartość PKB spada, w niektórych miejscach do najniższego poziomu w Polsce.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T15:51:12+01:00
1) Powstawały manufaktury, ożywił się handel w miastach. Miasta zaczęły odgrywać ważna rolę. W owych miastach rozwinęły się banki. Jednakże tylko w miastach zachodniej Europy nastąpiły zmiany korzystne. Natomiast w wschodniej części brak było tego co na zachodzie oraz nadal panował tam podział a cechy.

2)
zach. Europa:
a) miasto:
- rozwój miast spowodowany ożywieniem handlu i popytem na wyroby rzemieślnicze
- upadek organizacji cechowej
rozwój systemu nakładczego
- powstanie manufaktur - zakład w którym praca ręczna została podzielona na etapy, każdy z pracowników wykonywał inną czynność
- rozwój banków
- płacenie wekslami
- powstanie giełdy - organizacja która ułatwiała transakcje kupna i sprzedaży, ustalała ceny na towary w wdanej chwili
- narodziny kapitalizmu

b) wieś:
- grodzenia - zabieranie terenów rolnych na pastwiska
- zubożenie chłopów - podniesienie czynszu za ziemię
- odpływ ludności ze wsi do miast


wsch. Europa:
a) miasto:
- organizacja cechowa
- brak systemu nakładczego i manufaktur
- upadek miast
- zubożenie mieszkańców

b) wieś:
- powstawanie nowych i większych folwarków
- wprowadzenie pańszczyzny
- bogacenie się szlachty
- zubożenie chłopów
1 5 1