Zadanie 14
Proszek zwykły podrożał o 5% i kosztuje teraz 21 zł . ile kosztował przed podwyżką.
b)Po obniżce cen o 10% za kurtkę zapłacono 450 zł. ile kosztowała ta kurtka przed obniżką.

Zadanie17
za telewizor kupiony po dziesięcioprocentowej obniżce cen państwo Lenarowie zapłacił 1440zł. ile zaoszczędził dzięki tej obniżce.Jeszcze zadanie z języka polskiego...
Kto przybył po dusze Rolanda z "Pieśń o Rolandzie".?

2

Odpowiedzi

2009-11-05T15:20:57+01:00
Zad. 14
a)
x - szukana liczba
x * 5 / 100 = 21
5x = 2100
x = 420
odp: Przed podwyżką proszek ten kosztował 420zl.

b)
x - szukana liczba
x - 10%x = 450
0,9x = 450
9x = 4500
x = 500
odp: Przed obniżką ta kurtka kosztowała 500zl.

zad.2
x - cena telewizora przed obniżką
x - z0%x = 1440zl
9x = 14400zl
x = 1600zl
1600zl - 1440zl = 260zl.
odp: Dzięki tej obniżce zaoszczędzili 260zl.

zad.3
Po jego duszę przybyli archaniołowie.
2009-11-05T15:37:28+01:00
A)

21zł----100%
x -------5%
21*5% 105
x= ________ = ____ = 1,5
100% 100

21+1,5=22,5

Odp- Przed obniżką proszek kosztował 22zł 50gr.

b)
450-----100%
x--------10%
450 * 10%
x= __________ = (po skrceniu) 45
100

450+45=495

Odp.: Przed obniżką kurtka kosztowała 495zł