1.Wyznacz W(x)+P(x), W(x)-P(x) oraz W(x)*P(x),jeśli:
a)W(x)=3x₅-4x₃+5, P(x)=-7
b)W(X)=-x₄-2x₃, P(x)=x₃-4x
c)W(x)=2x₂-3x, P(x)=x₃-2x₂
d)W(X)=-½x₃+4x₂+¼, P(x)=8x₂-62.Dane są wielomiany W(x)=-x⁴-x³+1 i P(x)=-2x³-4. Wyznacz wielomian Q(x), jeśli:
a)Q(x)=W(x)*P(x)-2P(x)
b)Q(x)=[P(x)]₂+x₂*W(x)
c)Q(x)=[P(x)-W(x)]*(2x₂-3)
d)Q(x)=x*P(x)-2W(x)


Te mniejsze cyfry to pierwiastki tylko nie wszystkie są u góry.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:40:28+02:00
Trochę niewyraźne ale myślę, że nawet nieźle widać(jak się orientujesz w temacie) dasz sobie radę ;)