Odpowiedzi

2010-04-15T18:32:06+02:00
Wielkie Równiny to rozległa kraina geograficzna, a zarazem krąg kulturowy na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.

Wielkie Równiny Obejmują pas o szerokości ok. 300 do 600 km i długości ok. 3500 km ciągnącą się na wschód od Gór Skalistych przez Kanadę po południową część Stanów Zjednoczonych. W kierunku wschodnim stopniowo opadają na wysokość 500 m n.p.m. Po tej lekko nachylonej powierzchni spływają niewielkie i duże rzeki (Missouri i Missisipi). Na Wielkich Równinach występują znaczne różnice klimatyczne. W części północnej średnia miesięczna temperatura powietrza waha się od -18 stopni C w styczniu, do 13 stopni C w lipcu. W południowej części może wynosić od 11 stopni C do 29 stopni C. Niewielka jest ilość opadów, bo od 250 – 400 rocznie na północy do 300 – 600 mm rocznie na południu. Typowa formacja roślinna dla takich warunków klimatycznych tzn. suchego lata i chłodnej lub mroźnej zimy, są stepy noszące w Ameryce Północnej nazwę prerii (sucholubne trawy, byliny). Na prerii najważniejsze miejsce wśród roślinożerców zajmują duże zwierzęta kopytne oraz gryzonie (widłoróg, jelenie, piesek preriowy, cietrzew preriowy). Występujące tu drapieżniki to jaguary, oceloty, pumy, wilki, kojoty, borsuki, tchórze preriowe, szopy, skunksy, oposy, sępy.
6 3 6