Odpowiedzi

2009-11-05T15:54:23+01:00
Schemat przedstawia otrzymanie wodoru w reakcji kwasu chlorowodorowego z magnezem. Napisz obserwacje i wniosek.Podaj substraty i produkty reakcji chemicznej.

Cóż, schematu nie podałaś, ale mniejsza z tym :)

Zapewne schemat wygląda tak, że do probówki z magnezem (np. z wiórami Mg) dodaje się kwasu solnego.
1. Obserwacje: magnez reaguje bardzo gwałtownie – wydziela się bezbarwny gaz.
2. Wnioski: Magnez reaguje z kwasem solnym, a w wyniku tej reakcji wydzielił się bezbarwny gaz, którym jest wodór.
3. Równanie reakcji: Mg + 2HCl→ MgCl₂ + H₂, więc reagenty to:
- substraty: magnez i kwas solny.
- produkty: chlorek magnezu, wodór
10 4 10