1) Liczna 0 nie jest miejscem zerowym funkcji określonej wzorem:
a- f(x)= 2x, x należy R
b- f(x)= pierwistek z 2x, x >/ 0
c- f(x)= 3x-4, x należy R
d- f(x)=0, x należy R
2) Liczba -4 nie może być argumentem funkcji określonej wzorem:
a- f(x)=x-1
b-f(x)= - pierwistek z x
c-f(x)=pierwiastek z -x
d-f(x)=-4

Uzasadnij odpowiedź dlaczego akurat ten wzór

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:40:27+02:00
1. b , ponieważ pierwiastek z 2x przy czym x jest większa od 0 da nam zawsze liczbę dodatnią, ponieważ nie ma pierwiastka z liczby ujemnej więc nie zajdzie równość 0=0
2. b, nie istnieje pierwiastek z liczby ujemnej
1 1 1