Troche matmy i geografii :D ;p

Geografia
1.Wymień metody badania wnętrza ziemi
2. podaj miejsce i głębokość największego odwiertu na świecie
3.Podaj różnice pomiędzy litosferą a skorupą ziemską

Matma

a ) 0,5 + x drugich = 10 + 2x czwartych

b) 2-x pod kreską( ułamek) 0,2x+1 =pięć trzecich

c) 0,2 ( pod kreską 0,5x + 0,1) = 8 (pod kreską 3x-1)

i to z proporcji oczywiście

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:44:54+02:00
Matma
a) 0,5 / 0,5x=10/0,5x I *0,5x
0,5/0,5x * 0,5x = 10/0,5x * 0,5x
0,5=10
x=20
reszte nie wiem może chociaż tyle pomogłam