1. Oblicz Pole trójkąta ABC, w którym IABI=2,8cm IACI=5cm a kąt IBACI= 30*

2. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym IABI=IBCI=6cm
obwód jest równy 20cm. Oblicz pole tego trójkąta.

3.Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają 4cm i 6cm długości.


ZADANIA POTRZEBNE NA DZIŚ...

Są z działu Pola figur płaskich

2

Odpowiedzi

2010-04-15T18:48:33+02:00
1. Oblicz Pole trójkąta ABC, w którym IABI=2,8cm IACI=5cm a kąt IBACI= 30*
h=1/2z5=2,5 cm
P=1/2a*h
P=1/2*2,8*2,5
P=1,4*2,5
P=3,5 cm²
2. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym IABI=IBCI=6cm
obwód jest równy 20cm. Oblicz pole tego trójkąta.
IACI+2*6=20
IACI=20-12
IACI=8
h²+4²=6²
h²=36-16
h²=20
h=√20
h=2√5 cm
P=1/2*8*2√5
P=8√5 cm²
3.Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają 4cm i 6cm długości.
c²=4²+6²
c²=16+36
c²=52
c=√52
c=2√13 cm
obw=4+6+2√13
obw=10+2√13 cm
P=1/2*4*6
P=12 cm²
1 5 1
2010-04-15T19:12:19+02:00
1)
Oblicz Pole trójkąta ABC, w którym IABI=2,8cm IACI=5cm a kąt IBACI= 30*:
h\5=sin30=½
h=2,5
P=2,8∧2,5∧½=3,5
2)
W trójkącie równoramiennym ABC, w którym IABI=IBCI=6cm
obwód jest równy 20cm. Oblicz pole tego trójkąta.
|AC|=20-6+6=8
z pitagorasa:
h²+4²=6²
h²=36-16
h²=20
h=√20
h=2√5 cm
P=½*8*2√5
P=8√5 cm²

3)
Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne mają 4cm i 6cm długości.
P=4∧6∧½=12
z pitagorasa obl C:
C²=4²+6²
C=2√13
obw=4+6+2√13=10+2√13

sorr ale "∧" to u mnie mnozenie..