Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość bryły, która powstanie przez obrót trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 3cm i 4cm wokół dłuższej przyprostokątnej. Wykonaj rysunek pomocniczy i zaznacz dane wymiary

1

Odpowiedzi

2010-04-16T23:25:17+02:00