Do probówek z kwasmi wrzucono kawałki metali:
1. do HCl dodano Zn
2. do H2SO4 dodano Ca
3. do HNO3 dodano Cu
4. do H2S dodano Au
a) Podaj, w których probówkach nie zaszły reakcje chemiczne.
b) Podaj zapis, cząsteczkowy i jonowy, równań reakcji zachodzących w opisanych probówkach

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:52:11+02:00
Nie zajdą w 3i4

2HCl + Zn ---> ZnCl2 + H2 (ulotni się)

2H+ + 2Cl- + Zn ----> Zn2+ + 2Cl- + H2
Zn +2H+ ---->Zn2+ H2-


H2so4 + ca ----> caso4 + h2
2h+ + so4 2- + ca ----> ca2+ + so42- h2