1.Podkreśl poprawne określenia i uzupełnił zdania.

Magnez,sód,siarka,miedź to substancje proste/złożone ,nazywane ................,ponieważ.................... . Tlenek magnezu,tlenek wapnia,woda,chlorek sodu i cukier to substancje proste/złożone ,które nazywamy .....................,ponieważ ............ powstają z ............połączonych ze sobą........... .


2.Korzystając z różnych źródeł informacji,podaj przykłady metali i niemetali odgrywających rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka.Wyjaśnij , n czym polega ich rola.

3. To zadanie jest w załączniku jako zad 15.

4 To zadanie jest w załączniku jako zad 17

Załącznik trzeba otworzyć przez worlda.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T16:01:16+01:00
Magnez, sód siarka, miedź to substancje proste, nazywane pierwiastkami, ponieważ nie można ich rozłożyć na prostsze. Tlenek magnezu, woda, chlorek sodu i cukier to substancje złożone, które nazywamy związkami chemicznymi, ponieważ powstają z co najmniej dwóch połączonych ze sobą pierwiastków.

Metale i niemetale w życiu człowieka.

Przykładowe metale i niemetale.
>Wapń - jest składnikiem budulcowym kości.
>Fosfor - jest składnikiem budulcowym kości.
>Magnez - Pomaga w pracy mózgu.

Metale i niemetale są jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka, dzięki nim mjożemy prawidłowo się rozwijać i funkcjonować.