Rysunek (w załączniku) przedstawia schemat obwodu elektrycznego.

a) Napisz, co oznaczają symbole "V" i "A".
b) Jakie wielkości fizyczne można zmierzyć za pomocą przedstawionych na rysunku przyrządów?
c) Jaką wielkość można wyznaczyć, korzystając z wykonanych pomiarów? Co jest jednostką tej wielkości fizycznej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T18:49:05+02:00
A)
V oznacza woltomierz
A oznacza amperomierz
b) woltomierzem można zmierzyć napięcie.
Ameprobierzem można zmierzyć natężenie.
c) Można dzięki temu wyznaczyć opór liczony w omach Ω
6 4 6