Hej. Potrzebuję jak najszybszą interpretacje wiersza Zbigniewa Herberta pt. "Guziki". (poziom 1 klasa gimnazjum) Interpretacja nie ma być długa, tak na około 2-4 zdań. Z góry dzięki :) Tutaj jest treść wiersza:

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

1

Odpowiedzi

2010-04-15T18:49:53+02:00
I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 22 punkty)
Wstępne rozpoznanie całości Punktacja
1. wiersz o łączności z tradycją (o dziedzictwie wartości), 1
2. wiersz o człowieczeństwie, 1
3. wiersz o heroizmie bez nagrody. 1

Adresat
4. Marek Aureliusz – antyczny rzymski cesarz – filozof, 1
4.1. starożytny intelektualista żyjący w świecie ksiąg, 1
4.2. klasyk, stoik przywiązany do uniwersalnych wartości, 1
4.3. samotny, otoczony przez barbarzyńców. 1

Nadawca
5. współczesny intelektualista, 1
5.1. związany z tradycją antyczną, 1
5.2. solidaryzujący się z postawą adresata (zaimek „nam”, zwrot „podaj rękę”), 1
5.3. odpowiedzialny za spuściznę, 1
5.4. świadomy kruchości ludzkiego istnienia. 1

Ukształtowanie wypowiedzi
6. budowa stroficzna, 1
7. liryka zwrotu do adresata, 1
7.1. liryka refleksyjna (filozoficzna), 1
8. sytuacja liryczna: refleksja związana z lekturą pism Marka Aureliusza, prowadząca do dialogu z tradycją, 1
9. formy monologu lirycznego: apostrofa (funkcja tytułu), rozważania filozoficzne, 1
10. świat adresata:
10.1. zagrożony przez barbarzyńców ( „obca mowa”, „barbarzyński okrzyk”…), 1
10.2. zalewany przez ciemność, żywioł, 1
10.2.1. motyw lampy rozumianej jako metafora światła, jasności, klasycznego ładu, 1
10.3. zagrożony lękiem, kruchy, wątły, 1
10.4. skazany na zagładę (czasowniki: „zburzy”, „runą”…), 1
10.4.1. metafora „srebrne larum gwiazd” jako głos trwogi, zapowiedź zagłady. 1
10.5. świat ludzkich wartości („ludzki ląd”), 1
11. obraz człowieka:
11.1. bezradny, zalękniony, kruchy, drżący, 1
11.2. nie mający w niczym oparcia („ zdradzi nas…”), 1
11.3. opowiadający się za wartościami uniwersalnymi: godnością, odpowiedzialnością, 1
11.4. obarczony związkiem z przeszłością, ciężarem spuścizny („wlec za sobą cień poległych”). 1

Wykorzystanie kontekstów
12. historia starożytna, 1
13. filozofia – stoicyzm, 1
14. twórczość Zbigniewa Herberta, 1
15. „Myśli” Pascala. 1

Podsumowanie
16. pełne podsumowanie (dostrzeżenie w wierszu dialogu z tradycją, wynikającego z refleksji po lekturze pism Marka Aureliusza, dotyczącego człowieczeństwa i świata ludzkich wartości, które ocalać trzeba wbrew zalewowi barbarzyństwa), 4
17. częściowe podsumowanie (dostrzeżenie dialogu człowieka współczesnego z tradycją, dotyczącego świata ludzkich wartości), 2
18. próba odczytania przesłania wiersza. 1

II. KOMPOZYCJA (3 punkty)

- podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, 3
- uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części. 1

III. STYL (3 punkty)

- jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 3
- zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka. 1

IV. JĘZYK (12 punktów)

- język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja, interpunkcja i ortografia, 12
- język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, w większości poprawne ortografia (naruszenie normy w zakresie błędów drugorzędnych) i interpunkcja, 9
- język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo, frazeologia, ortografia (sporadyczne błędy różnego stopnia) i interpunkcja. 5