Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:02:20+02:00
P - moc urządzenia = 2 kW
t - czas pracy = 2 h
W - praca calkowita = Pt = 2 razy 2 = 4 kWh
η - sprawność = 60% = 0,6
Wu - praca użyteczna = ηW = 0,6 razy 4 = 2,4 kWh
2,4 kWh = 2,4 razy 1000 razy 3600 = 8640000 Ws = 8640000 J
= 8640 kJ
2010-04-15T19:05:19+02:00
A - praca
A =k* P*t
k = 60% = 0,6 - współczynnik sprawności
P = 2 kW = 2 000 W
t = 2 h = 2* 3 600 s =7 200 s
A = 0,6* 2 000 W* 7 200 s = 1200* 7 200 J =8 640 000 J = 8 640 kJ.
Odp.Wartość pracy wykonanej przez ta maszynę była równa
8 640 kJ ( kilodżuli)