1.Koło lokomotywy o średnicy 1,2 m wykonuje 150 obrotów w minutę. Z jaką prędkością poruszaja sie punkty leżące na obwodzie koła.

2 .Chłopiec przesunął stolik ruchem jednostajnym prostoliniowym na odległość 2 m działając siła o wartości 10N równoległą kierunku przesuniecia.Jaką wykonała pracę?

3.Podparta deska o długosci 3m służy za hustawkę na jej koncach usiadły dzieci o ciężarach 240N i 360N .W jakiej odległosci od cieższego dziecka nalezy podepszec deskę.

4. Jaka jest przybliżona mon wodospadu jeśli w czasie 1 min z wysokosci 20 mspada 60000kg wody?

2

Odpowiedzi

2010-04-15T18:56:04+02:00
1) mnorzymy 1,2 *150 =przesówamy przecinek w prawo o jedną cyfrę i wychodzi 120km na godzinę

2) chłopiec wykonał pracę

3) nie gdyż jedno dziecko ma 2 krotnie większą masę N i by sie złamała

mon powienien wynosić 600 gdyż dzielimy to dwukrotnie\
myślę że sa dobre sam to miałem nie dawno :D
3 1 3
2010-04-15T19:07:13+02:00
1. Dane:
2r=1,2 m/:2
r=0,6m
t=1 min= 60s
n=150

Szukane:
v=?
T=?

Obliczamy T
T=t/n
T=60s/150
T=0,4 s

Obliczamy v
v=2* pi* r/T
v=2 *3,14 *0,6/0,4
v=9, 42 m/s

Zadanie 2
Dane:
S= 2m
F=10N

Szukane:
W=?

Obliczamy W
W=F*S
W=10N* 2m
W=20

Od razu mówię. Nie wiem, czy moje rozwiązania są dobre. Radzę korzystać z nich tylko w akcie głębokiej desperacji :D
2 3 2