Odpowiedzi

2010-04-15T19:07:27+02:00
Systematyka roślin, to dział botaniki, którego zadaniem jest ujęcie olbrzymiej rozmaitości świata roślinnego:
1. przez wyróżnienie i opisanie jako systematyczne jednostki, czyli taksony grup osobników o wspólnych cechach, odróżniających je od innych.
2. przez uporządkowanie ich w sposób przeglądowy w drodze podporządkowania jednych, niższych tj. o ciaśniejszym zakresie – innym, wyższym, tj. mającym szerszy zakres.
3. przez zestawienie ich całości w pewien układ, czyli system świata roślinnego. System ten powinien w możliwie jak najwyższym stopniu odpowiadać istotnym stosunkom między osobnikami i ich grupami w przyrodzie; winien być oparty na istotnych podobieństwach i różnicach między nimi (system naturalny), winien zarazem odpowiadać ich wzajemnemu pokrewieństwu, dawać wyraz ich pochodzeniu .
Systematyka roślin to gałąź botaniki bardzo ważna. Wprowadza ład w naszą znajomość świata roślinnego, pozwala oznaczyć rośliny, tzn. zaszeregować poszczególne osobniki do już wyróżnionych i opisanych jednostek, a w razie potrzeby wyróżniać i opisywać nowe taksony, umożliwia odszukanie wśród ogromu form każdej określonej rośliny, każdego określonego taksonu. Systematyka roślin to podstawa konieczna dla jakichkolwiek badań nad roślinami; badania morfologiczne, anatomiczne, cytologiczne, genetyczne, fizjologiczne, biochemiczne, geograficzno-roślinne i wszelkie inne muszą opierać się na ścisłym zidentyfikowaniu i określeniu badanych roślin.
Z drugiej strony, należyta ocena istotnych podobieństw i różnic między taksonami, ich pochodzenia, ich pokrewieństwa wymaga oparcia się na możliwie wszechstronnym zbadaniu nie tylko ich budowy morfologicznej i anatomicznej, ale także ich właściwości cytologicznych, embriologicznych i chemicznych, na danych genetycznych, paleobotanicznych, fizjologicznych, ekologicznych i geograficzno-roślinnych. Słowem, systematyka roślin musi uwzględnić dane, dostarczone przez wszystkie inne gałęzie botaniki. Każde rozszerzenie czy pogłębienie tych wiadomości, każdy postęp w wymienionych gałęziach daje ujęciom systematyczno-roślinnym szersze i lepsze, a nieraz całkiem nowe podstawy. Stąd systematyka roślin jest najbardziej syntetyczną ze wszystkich gałęzi botaniki. Będąc ich podstawą, jest zarazem ich koroną. Jest „sumą wszystkich wiadomości botanicznych, najdoskonalszy wyrazem znajomości istot roślinnych”. Jest nie kończącą się syntezą.

Miłęgo..;)
Pozdro...! ;P