Zad.1 Oblicz wartości wyrażeń:
1. 8*10+8*(-2)=...
2. 8*(-11)+8*(-4)=...
3. 24/4+56/16=...
4. 8*0,1+8*(-1,5)=...
5. 8*[(10+(-2)]=...
6. 8*[(-11)+(-4)]=...
7. 8*(3/4+7/16)=...
8. 8*[0,1+(-1,5)]=...
9. 2*(-8)=...
10. 2*(-2,5)=...
11. (-8)+(-8)=...
12. (-2,5)+(-2,5)=...
13. (-8)*(-8)=...
14. (-2,5)*(-2,5)=...
zad.2
a) Oblicz wartość sumy 3,5*a+1,5*a-5 dla a=7.
............................................................................
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*a+1,5*a-5=...........................................................
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?
TAK-redukcja i obliczenia są wykonane prawidłowo
NIE-w twoim rozwiązaniu jest błąd; zrób ćwiczenie jeszcze raz.
zad.3
a)Oblicz wartość sumy 3,5*x-2,5*x+4,75*x-10 dla x=2
.............................................................................
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*x-2,5*x+4,75*x-10=..................................................
c) Oblicz wartość wyrażenia otrzymanego w podpunkcie b) dla x=2.
.............................................................................
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?
TAK-redukcja i obliczenia są wykonane prawidłowo
NIE-w twoim rozwiązaniu jest błąd; zrób ćwiczenie jeszcze raz.
zad.4
Zredukuj podane sumy.
a) 5*x+9*x=....
b) 7*y+(-4)*y=...
c) 6*n+n=...
zad.5
Zredukuj wyrażenia.
a) (-19)*c+c-3*c=...
b) 5,5*t+7,4+21*t=...
c) 7*x+4+24*x-5=...
d) a+2*b-4*a=...
e) x+y+3*x+5*y=...

proszę, rozwiążcie mi wszystkie zadania

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:05:09+02:00
Zad.1 Oblicz wartości wyrażeń:
1. 8*10+8*(-2)= 80-16=64
2. 8*(-11)+8*(-4)= -88-32=-120
3. 24/4+56/16= 6+3,5=9,5
4. 8*0,1+8*(-1,5)= 0,8-12= -11,2
5. 8*[(10+(-2)]= -64
6. 8*[(-11)+(-4)]= -90
7. 8*(3/4+7/16)= 9,5
8. 8*[0,1+(-1,5)]= 11.2
9. 2*(-8)= -16
10. 2*(-2,5)= -5
11. (-8)+(-8)= -16
12. (-2,5)+(-2,5)= -5
13. (-8)*(-8)= 64
14. (-2,5)*(-2,5)= 6,25

zad.2
a) Oblicz wartość sumy 3,5*a+1,5*a-5 dla a=7.
3,5*7+1,5*7-5= 30
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*a+1,5*a-5= 5*a-5 podobne 3,5*a i 1,5*a
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?
TAK-redukcja i obliczenia są wykonane prawidłowo TAK!
NIE-w twoim rozwiązaniu jest błąd; zrób ćwiczenie jeszcze raz.
zad.3
a)Oblicz wartość sumy 3,5*x-2,5*x+4,75*x-10 dla x=2
3,5*2-2,5*2+4,75*2-10= 1,5
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*x-2,5*x+4,75*x-10= 5,75*x-10 podobne 3,5*x 2,5*x 4,75*x
c) Oblicz wartość wyrażenia otrzymanego w podpunkcie b) dla x=2.
5,75*2-10= 1,5
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?
TAK-redukcja i obliczenia są wykonane prawidłowo TAK
NIE-w twoim rozwiązaniu jest błąd; zrób ćwiczenie jeszcze raz.
zad.4
Zredukuj podane sumy.
a) 5*x+9*x= 14*x
b) 7*y+(-4)*y=3*y
c) 6*n+n= 7*n
zad.5
Zredukuj wyrażenia.
a) (-19)*c+c-3*c= -19*(-1c)
b) 5,5*t+7,4+21*t= 26,5*t+7,4
c) 7*x+4+24*x-5= 31*x-1
d) a+2*b-4*a= -3a+2b
e) x+y+3*x+5*y= 4*x+6y
2 3 2
2010-04-15T19:24:02+02:00
1. 8*10+8*(-2)=80-16=64
2. 8*(-11)+8*(-4)=-88-32=-120
3. 24/4+56/16=6+3,5=9,5
4. 8*0,1+8*(-1,5)=0,8-12=11,2
5. 8*[(10+(-2)]=8*8=64
6. 8*[(-11)+(-4)]=8*(-13)=-104
7. 8*(3/4+7/16)=8*(12/16+7/16)=8*19/16=19/2=9,5
8. 8*[0,1+(-1,5)]=8*-1,4=-11,2
9. 2*(-8)=-16
10. 2*(-2,5)=-5
11. (-8)+(-8)=-16
12. (-2,5)+(-2,5)=-5
13. (-8)*(-8)=64
14. (-2,5)*(-2,5)=6,25

zad.2
a) Oblicz wartość sumy 3,5*a+1,5*a-5 dla a=7.
3,5*7+1,5*7-5=24,5+10,5-5=30
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*a+1,5*a-5=5a-3,5
3,5*7+1,5*7-5=24,5+10,5-5=30
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?
TAK-redukcja i obliczenia są wykonane prawidłowo
NIE-w twoim rozwiązaniu jest błąd; zrób ćwiczenie jeszcze raz.
zad.3
a)Oblicz wartość sumy 3,5*x-2,5*x+4,75*x-10 dla x=2
3,5*x-2,5*x+4,75*x-10=3,5*2-2,5*2+4,75*2-10=7-5+9,5-10=11,5-10=1,5
b) Podkreśl wyrazy podobne i zredukuj sumę.
3,5*x-2,5*x+4,75*x-10=wyrazy podobne to:
1.3,5 ;-2,5;4,75;-10
2.x;x;x
c) Oblicz wartość wyrażenia otrzymanego w podpunkcie b) dla x=2.
3,5*x-2,5*x+4,75*x-10=3,5*2-2,5*2+4,75-10=7-5+9,5-10=1,5
Czy wyniki otrzymane w podpunktach a) i b) są takie same?

Zredukuj podane sumy.
a) 5*x+9*x=5x+9x=14x
b) 7*y+(-4)*y=7y-4y=3y
c) 6*n+n=6n+n=7n
zad.5
Zredukuj wyrażenia.
a) (-19)*c+c-3*c=-19c+c-3c=-18c-3c=-15c
b) 5,5*t+7,4+21*t=5,5t+7,4t+21t=33,9t
c) 7*x+4+24*x-5=7x+4+24x=31x+4
d) a+2*b-4*a=a+2b-4a=2b-3a
e) x+y+3*x+5*y=x+y+3x+5y=4x+6y
1 5 1