Odpowiedzi

2009-11-05T15:25:32+01:00
"Gość nie w porę - gorszy od Tatarzyna"
"Gość przybyły na chwilę, widzi wokoło na milę"
"Gościnność szanuj, prawdę rąbaj."
"Zastaw się, a postaw się"
"Gościnność nawet pana w sługę przemieni"
"Czym chata bogata tym rada"
74 3 74
2009-11-05T15:25:58+01:00
Gość w dom, Bóg w dom

"Gość nie w porę - gorszy od Tatarzyna"
"Gość przybyły na chwilę, widzi wokoło na milę"
"Gościnność szanuj, prawdę rąbaj."
"Zastaw się, a postaw się"
"Gościnność nawet pana w sługę przemieni"
"Czym chata bogata tym rada"
Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie.
Im gość rzadszy, tym milszy.
W post zaloty, a gość we żniwa - zawsze niespore (nie w porę) bywa.
84 4 84
2009-11-05T15:26:00+01:00
Gościnność szanuj, prawdę rąbaj.
Gościnność nawet pana w sługę przemieni
Gościnnosc, acz szczera, czasem boki rozpiera.
Nigdzie gościnność taka, jak u Polaka.
46 3 46