Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T19:01:36+02:00
- Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
- Związek Radziecki otrzymał zwierzchnictwo nad Polską i jedną trzecią Niemiec.
- Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
- Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (do wyborów ostatecznie nie doszło).
- Ustalenie tzw. ładu jałtańskiego