Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:11:07+02:00
Rolnicy mogą dostać dotacje Unii Europejskiej na wiele celów. Głównie są one związane z polepszeniem wiedzy, bądź ulepszeniem maszyn, które posiadają. Rolnicy występujący o dotację muszą mieć konkretny pomysł i plan jak rozplanować dotację, tak, aby jak najlepiej ją wykorzystać i mieć z niej jak najwięcej korzyści. Dzięki dotacją młodzi rolnicy mogą mieć o wiele lepszy start, dzięki zakupowi ziemi lub maszyn rolniczych, pomoże to im się przebić i wyrównać się poziomem do rolników z dużym stażem. Wielu rolników może dostać dotacje na to, aby podszkolić się i zdobyć więcej wiedzy, aby ich praca była bardziej wydajna i przynosiła o wiele lepsze efekty. Dotacje mogą zostać także wydane na nowy sprzęt lub ulepszenie i naprawienie już istniejącego, to pomoże zwiększyć produktywność na terenach, które są słabiej rozwinięte. Dotacje Unii Europejskiej są niezwykle ważne i pomagają wielu rolnikom w utrzymaniu się i polepszeniu swojego życia, dzięki nim mogą znowu o wiele lepiej produkować i mieć równe szanse z bogatszymi od siebie. Unia Europejska dba o rolników i pomaga im w szybkim starcie lub ponownym powrocie na „rynek”, jest to niezwykle ważne, ponieważ napędza to gospodarkę i pomaga rolnikom w utrzymaniu siebie. Dzięki dotacją są sponsorowane nowe maszyny i szkolenia dla rolników. W końcu rozwój gospodarczy wsi stał się realny i ludzie, szczególnie w częściach uboższych, mogą znowu pracować i zarabiać pieniądze. Mimo, że rolnicy na samym początku byli najbardziej przeciwni Unii Europejskiej, to mają oni teraz najwięcej korzyści z powodu przystąpienia do Unii.
2010-04-15T19:14:42+02:00
Napisze tobie coś o tych dopłatach ale nie wiem czy o to chodzi:

Wyróżnia się dopłaty podstawowe oraz dodatkowe.
Dopłaty podstawowe może otrzymać rolnik, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni upraw co najmniej 1ha. Jednocześnie każda z działek wchodzących w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż 0,1ha. Ponadto grunty orne muszą być uprawiane i utrzymywane w należytym stanie.
Dopłaty dodatkowe dotyczą tylko wybranych upraw. Mogą na nie liczyć rolnicy uprawiający między innymi zboża, rzepak, tytoń, len lub chmiel. Rolnicy którzy uprawiają inne rośliny, np. buraki cukrowe, ziemniaki lub warzywa, nie otrzymają opłat dodatkowych. Jest nimi objęta też hodowla bydła i owiec, ale tez i produkcja mleka.