Pomosz mi pretlujmaczyc zdania
1, Read the text.
2. Are the statements true or false or doesnt it say?
3. Most people in Britain live in flats
4. People dobnt usually live in the city centre?
5. Houses in Britain havent got cellars?
6. The bedrooms are usully downstairs?
7. Some children share rooms with their brothers or sisters?
8. Most familes live in semi-detached houses?
9. A lot ofpeople in Britain have got a flat in town and house in the country?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:05:22+02:00
1, Przeczytaj tekst.
2. Oświadczenia są prawdziwe lub fałszywe lub robi to powiedzieć?
3. Większość ludzi w Wielkiej Brytanii mieszka w mieszkaniach
4. Osób dobnt zazwyczaj mieszkają w centrum miasta?
5. Domy w Wielkiej Brytanii, ale nie miałaś piwnic?
6. Pokoje są usully dole?
7. Niektóre pokoje mają dzieci z ich braci i sióstr?
8. Najbardziej starobojarskie żyć w zabudowie bliźniaczej?
9. Ofpeople partii w Wielkiej Brytanii posiadają mieszkania w mieście i dom na wsi?

to co nie przetłumaczone to nie wiem