Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T20:07:56+02:00
Program suma;
uses crt;
var a,b,c,d,e,f,g,s:integer;
begin
clrscr;
writeln ('Podaj 1 liczbe:');
readln(a);
writeln ('Podaj 2 liczbe:');
readln(b);
writeln ('Podaj 3 liczbe:');
readln(c);
writeln ('Podaj 4 liczbe:');
readln(d);
writeln ('Podaj 5 liczbe:');
readln(e);
writeln ('Podaj 6 liczbe:');
readln(f);
writeln ('Podaj 7 liczbe:');
readln(g);
s:=0;
s:=a+b+c+d+e+f+g;
writeln('Suma tych liczb to:',s);
readln;
end.
2010-04-15T20:08:23+02:00
Program suma;
var
s,x:integer;
begin
s:=0;
writeln('podaj liczby i sume czy jets wieksza od 1000');
writeln('podaj ciag liczb');
repeat
begin
read(x);
s:=s+x
end;
until x=0;
readln;
if s>1000 then
write ('suma liczb jest wieksza od 1000 iwynosi:',s);
if s=1000 then
write('suma liczb jest rowna 1000')
else write ('suma liczb mniejsza od 1000 i wynosi:',s);
readln
end.

Tutaj możesz stawić dowolną ilość liczb I sprawdza czy suma liczb jest większa od 1000
1 4 1