1.Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 336 cm kwadrartowych. Oblicz wysokość tego graniastosłupa , jeżeli pole powierzchni bocznej jest równe 264 cm kwadratowe.


2.Podstawą graniastosłupa prostego o wyskości H=10cm jest trójkąt ABC , w którm |AC| = |BC| i |AB|=8 cm. Oblicz długość krawędzi AC , jeśli pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 200 cm kwadratowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:28:03+02:00
Zad.2
a - długość krawędzi AC i BC
Pb = 200 cm 2
10a + 10a + 80 = 200
20a = 120
a = 6 cm
4 3 4