1) I...(work) at the crossword puzzle for over an hour, but I ...(make) very little progress so far.
2) I wish ... (not try) to repair it. It's completely broken now.
3) Please excuse me for...(be) late.
4) Before John listened to the radio he ... (turn) it on.
5) You needn't ...(tell) us about it, we knew it vety well.
6) This time tomorrw we ... (fly) to Rome.
7) If you don't do it willingly I'll make you..(do) it
8) Tom is very good at...(repair) bikes.
9) I very much look forward to..(see) you.
10) While the president..(fly) to Canada his plane...(fall) into the sea.


1) When Marilyn...(arrive) at the party ahe already...(have) a few drinks, so she wasn't able to walk straight.
2)Mary used to...(study) very hard when she was at school.
3)I wish my parents..(give) me more freedom when I was a child.
4) I would rather you...(talk) to her
5) Would you mind ...(not smoke) here.
6) I am sure Helen wouldn't mind...(look) after the children.
7) I can't help...(feel) sorry for the hungry children of Somalia

3

Odpowiedzi

2010-04-15T19:07:59+02:00
1) I. .. (pracy) w krzyżówka ponad godzinę, ale ... (marka), bardzo niewielkie postępy do tej pory.
2) życzę ... (Nie spróbować) do naprawy. Jest całkowicie złamane teraz.
3) Proszę mi wybaczyć za ... (be) z opóźnieniem.
4) Przed John słuchał radia on ... (Turn) je.
5) Nie musisz ... (powiedz) nas o tym wiedzieliśmy, że vety dobrze.
6) Tym razem tomorrw my ... (Fly) do Rzymu.
7) Jeśli tego nie zrobisz to chętnie zrobię Ci .. (nie) jest
8) Tom jest bardzo dobra na ... (naprawy) rowery.
9) Bardzo cieszymy się .. (zobacz) Ciebie.
10) Podczas gdy prezydent .. (fly), aby Kanada jego samolot ... (spadek) do morza.


1) Gdy Marilyn ... (przyjazd) w WSHE strona już ... (nie) kilka drinków, więc nie była w stanie chodzić prosto.
2) Mary wykorzystywane do ... (studium) bardzo ciężko, kiedy był w szkole.
3) Chcę moich rodziców .. (podać) mi więcej swobody, kiedy byłem dzieckiem.
4) Wolę się ... (talk) do jej
5) Czy chcesz, żeby ... (nie pali) tutaj.
6) Jestem pewien, że Helen nie myśli ... (zobacz) po dzieci.
7) Nie mogę ... (czuć) Niestety dla głodnych dzieci z Somalii
3 2 3
2010-04-15T19:08:55+02:00
1 worked
2 didn`t tried

i tak dalej
2 1 2
2010-04-15T19:19:14+02:00
1) I was working at the crossword puzzle for over an hour, but I made very little progress so far.
2) I wish to didn't try to repair it. It's completely broken now.
3) Please excuse me for I was late.
4) Before John listened to the radio he turned it on.
5) You needn't told us about it, we knew it very well.
6) This time tomorrw we are going to fly to Rome.
7) If you don't do it willingly I'll make you will do it
8) Tom is very good at repairing bikes.
9) I very much look forward to see you.
10) While the president was flying to Canada his plane fell into the sea.


1) When Marilyn arrived at the party she already was having a few drinks, so she wasn't able to walk straight.
2)Mary used to study very hard when she was at school.
3)I wish my parents to gave me more freedom when I was a child.
4) I would rather you told to her
5) Would you mind don't smoke here.
6) I am sure Helen wouldn't mind looking after the children.
7) I can't help feel sorry for the hungry children of Somalia