Zadanie15
Opisz drogę krwi od komory lewej serca człowieka- używając pojęć: komora lewa, przedsionek lewy, przedsionek prawy, komora prawa, żyły, tętnice, naczynia włosowate, płuca. Określ, gdzie płynie krew natleniona a gdzie jest to już krew odtleniona.
zadanie13
akie substancje mogą wnikać do komórek na drodze fagocytozy a jakie na drodze pinocytozy.
Zadanie11
Które witaminy rozpuszczają się w tłuszczach?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:17:15+02:00
Zad.15 Krew (bogata w tlen) wypływa z lewej komory serca przez zastawkę aortalną , tetnice, naczynia włosowate, drobne zyłki,zyła górnai dolna , prawy przedsionek , płuco. Krew powracająca żyłami jest odtlenowana (uboga w tlen) i przechodzi do prawego przedsionka serca.
Utlenowana krew powraca żyłami płucnymi (to jedyne żyły, którymi płynie utlenowana krew) do lewego przedsionka serca, a tam przez zastawkę dwudzielną (mitralną) krew wpływa do lewej komory serca.
zad.11/
a,d,e,k
zad.13 nie umiemj;p
1 5 1