1. wodór wystepuje w postaci dwuatomowych czasteczek. jakie wiazanie laczy te atomy?
2. głównym skladnikiem gazu uzywanego w naszych domach jest metan, ktorego czasteczka jest zudowana z atomu wegla i czterech atomow wodoru. okresl, jaki typ wiazan laczy te atomy?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:13:55+02:00
1. kowalencyjne niespolaryzowane pojedyncze
2. wiązania kowalencyjne spolaryzowane pojedyncze
2 4 2