Pytania kontrolne z drugiej gimnazjum " śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

1.W jaki sposób wypełniły się obietnice mesjańskie ?
3.W jaki sposób można okazać wdzięczność Chrystusowi za okazaną miłość ?
6.Na czym polega nasz udział w Nowym przymierzu ?
7.Jakie znaczenie ma dla nas cierpienie i śmierć Jezusa n Krzyżu ?
8.na czym polega chrześcijański sens cierpienia ?
9.Jakie wydarzenie stanowi centrum nauczania Apostołów ?
11.Dlaczego fakt zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas waży?
12.Kto jest prawdziwym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego ?
13.Jakie zadania mieli do spełnienia Apostołowie jako świadkowie zmartwychwstałego Jezusa ?
14.Do czego wezwani są chrześcijaninie ?
15.
16. Co to znaczy wierzyć ?
17.Dlaczego człowiekowi potrzebne są wytrwałość i odwaga w wierze ?

Blagam pomóżcie mi to zrobić to jest pilne baaardzo mi potrzebne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T15:40:55+02:00
1. Jezus DOBROWOLNIE wybrał śmierć
3. Te sposoby to : modlitwa (dziękczynna, uwielbienia), post (wyrzekanie się np. siedzenia przed kompem itp.), uczynki (okazanie miłosierdzia innej osobie,pomocy), częste przyjmowanie Eucharystii
6. Jezus zmartwychwstal, zaprasza nas do udzialu w Jego życiu, może się to dokonywać przez Eucharystię, która nas uświęca
7. Jezus pokazał jak bardzo Mu na nas zależy i jak bardzo nas kocha, jest to miłość szalona zdolna do wszystkiego. Dał nam przykład abyśmy i my milowali bliźnich tak jak On nas umiłował.
8. Polega on na upodabnianiu się do Chrystusa (jest to naszym celem, nie cierpienie ale upodabnianie się do Jezusa)
9. Śmierć a następnie zmartwychwstanie Chrystusa.
11. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał nasza wiara nie miała by sensu ale On nadal żyje, działa w naszym życiu. Bez zmartwychwstania Chrystus byłby tylko postacią historyczną ale On jest nadal żywy, obecny.
12. Świadkami były kobiety i apostolowie którzy przybyli do grobu ale także my sami jestesmy śwaidkami gdy Jezus a nowo rodzi się w naszych sercach, gdy odkrywamy Jego oblicze, sens wiary.
13.Ich zadaniem bylo świadczyć o Nim, że zmartwychwstal a także glosić Jego naukę, sprawować sakramenty
14.chrześcijanie tak jak apostołowie wezwani są do głoszenia świadectwa, nauki Chrystusa, sprawowania sakramentów ale przede wszystkim mają dążyć do zbawienia
16. Wierzyć to znaczy zaufać Bogu, trwać przy Nim, Jego nauce bez względu na to jaka jest nasza sytuacja czy jest lepiej lub gorzej, być gotowym do dania świadectwa o Nim
17.Wytrwałośc i odwaga w wierze są potrzebne do tego aby nie ulec szatanowi i by śmiało móc innym wskazywać drogę do Boga, do zbawienia.6 4 6