1. Wymień zalety i wady Karola Wielkiego przedstawione przez kronikarza.
2. Odpowiedz, jak wyglądał obiad średniowiecznego władcy.
3. Wyjaśnij, na czym polegała idea uniwersalizmu.

czekam na odpowiedz i myślę że ją otrzymam jeszcze dziś ;]
daje dużo punktów ;) ^_^

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T19:18:43+02:00
Sorry ale na 3 tylko znam
Uniwersalizm- powszechność, ogólność. Jest to dążenie do ujednolicenia całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami.
Przykłady:
- uniwersalizm w filozofii - zespół poglądów filoz., uznających wyższość i dominację całości nad częściami, ogółu nad jednostkami, przeciwieństwo indywidualizmu i partykularyzmu
- uniwersalizm (religia) - akceptacja celów i środków stawianych sobie przez różne wyznania, uznanie, że Bóg czczony przez różne religie jest tym samym Bogiem
- uniwersalizm średniowieczny - wieloaspektowa wspólnota kultury średniowiecza w Europie
- uniwersalizm ottoński - koncepcja uniwersalnego państwa głoszona przez cesarza Ottona III
27 2 27
2010-04-15T19:31:49+02:00
3.Otton 3 pragnął aby jego monarchia stała się potęgą na wzór Imperium Rzymskiego.Jednośc wszystkich mieszkańców cesarstwa zapewniłaby wspólna wiara chrześcijańska. Państwem tym rządziłby jeden świecki władca natomiast papież mógłby mu pomagać w sprawach religijnych. W skład właśnie tego uniwersalnegoimperium miały wchodzić cztery równoprawne prowincje:Germania Galia Rzym i Słowiańszczyzna.
2.
Zalety:
-umiarkowanie w jedzeniu i w piciu,
-nie cierpi opilstwa,
-obfita i bogata wymowa,
-znajomość języków obcych,

Wady:
-późne zaczęcie się nauki.
-słuchanie muzyki lub czytania przy obiedzie
34 3 34