Odpowiedzi

2010-04-15T19:54:39+02:00
Człowiek w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi powinien
ograniczyć wiercenia w głąb skorupy ziemskiej [ związane np. z wydobywaniem ropy naftowej] oraz ograniczyć wydobywanie surowców mineralnych.

30 3 30
2010-04-15T20:01:22+02:00
-ograniczanie w wydobywaniu surowców takich jak np. ropa naftowa.
-stosowanie mniejszej ilości sztucznych środków ochrony roślin w rolnictwie np. sztuczne nawozy.
-ewakuacja ludzi z miejsc zagrożonych
- budowanie budynków odpornych na trzęsienia ziemi
-ćwiczenia z mieszkańcami
-rozładowywanie napięcia skał
22 3 22
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T20:03:09+02:00
Działania podejmowane przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi:
- budowa budynków konstrukcyjnie przystosowanych do trzęsień ziemi
- pomoc humanitarna dla ofiar trzęsień ziemi
- szkolenia o przeciwdziałaniu skutkom trzęsień xiemi
- używanie sejsmografów w celu wcześniejszego wykrycia drgań skorupy ziemskiej
- badania sejsmograficzne

Proszę ;*
75 4 75