1 w planie warszawy wykonanym w skali 1:25000 mieście się prostokąt o wymiarach 50mm x 70mm ile km2 ma teren podstawiony przez ten prostokąt

2 w gospodarstwie hodowlanym jest 600sztuk zwierząt stosunek liczy krów do liczby siwn oraz owiec jest równy 2:3:1 O ile mniej jest owiec niż krów

3

Odpowiedzi

2010-04-15T19:22:09+02:00
1)
1:25000
1cm - 25 000cm
1cm - 250m

50mm = 5cm
70mm = 7cm

5*7 = 35cm2

1cm - 250m
1cm - 1/4km
1cm2 - 1/16km2

1cm2 - 1/16km2 //*35

35cm2 - 35/16km2

35cm2 - 2 i 3/16km2

2)

2+3+1 = 6

600/6 = 100

2*100 = 200 - krowy

3*100 = 300 - swinie

1*100 = 100 - owce

200 - 100 = 100
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:26:47+02:00
1)1cm-0,25km
50mm=5cm
70mm=7cm
5*0,25km=1,25km
7*0,25km=1,75km
P=1,25km*1,75km=2,1875km²
2)
x-l.krów
y-l.świń
z-l.owiec
3z=y
2z=x
2z+3z+z=600
6z=600
z=100
y=3*100=300
x=2*100=200
2010-04-15T19:31:44+02:00
Na mapie|w terenie
1cm - 250m
5cm - 1250m
7cm - 1750m
.
1250 × 1750 = 2 187 500m = 2187,5m² =
= 0,0021875km²
.
2) 600 : 6 = 100
200 krów
300 świń
100 owiec