1.Uzupełnij zapsy.

a. 0.8=.../10=.../5
b.0,44=.../100=.../25
c.0,04=.../100=.../25
d.0,004=.../1000=.../250
e.1,6=1 6/...=1 3/...
f.3,28=3 .../...=3 7/...
g.15,02=15 .../...=15 1/...
h.13,200=13 .../...=13 1/...

2.Zapisz liczbę dziesiętną, używając kreski ułamkowej i skróć otrzymany ułamek.

a.0,55=
b.0,05=
c.0,005=
d.0,35=
e.0,404=
f.0,605=
g.2,125=
h.3,375=

3.
a. Dla każdego ułamka podaj kilka równych mu liczb dziesiętnych

20/25=
15/125=

b.Dla każdego liczby podaj kilka równych jej ułamków.

0,75=
0,04=

1

Odpowiedzi

2010-04-15T19:22:08+02:00
1.

a. 0.8=8/10=4/5
b.0,44=44/100=11/25
c.0,04=4/100=1/25
d.0,004=4/1000=1/250
e.1,6=1 6/10=1 3/5
f.3,28=3 28/100=3 7/25
g.15,02=15 2/100=15 1/50
h.13,200=13 200/1000=13 1/5

2.

a.0,55=55/100=11/20
b.0,05=5/100=1/20
c.0,005=5/1000=1/200
d.0,35=35/100=7/20
e.0,404=404/1000=101/250
f.0,605=605/1000=121/200
g.2,125=2 125/1000=2 1/8
h.3,375=3 375/1000=3 3/8

3.

20/25=0,8 ; 0,80 ; 0,800
15/125=0,12 ; 0,120 ; 0,1200

4.

0,75=75/100 ; 3/4 ; 9/12
0,04=4/100 ; 1/25 ; 6/150
7 4 7