1.napisz rownanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem wapnia. podaj nazwe produktu reakcji.
2.napisz rownanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu
3.napisz rownanie reakcj metalu z kwasem karboksylowym, wiedzac,ze jednym z produktow reakcji jest octan zelaz (II)
4.napisz rownania reakcji otrzymywania mrowczanu magnezu trzema sposobami( tlenek mrowczanu + metal, tlenek, wodorotlenek metalu)
prosze o rozwiazanie najpozniej do wtorku wieczorem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T19:26:54+02:00
1
2CH3COOH + CaO -> (CH3COO)2Ca + H2O
octan wapnia
2
(CH3COO)2Mg -> 2CH3COO⁻ + Mg²⁺
3
Fe + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Fe + H2
4
(HCOO)2Mg
Mg + 2HCOOH -> (HCOO)2Mg + H2
MgO + 2HCOOH -> (HCOO)2Mg +H20
Mg(OH)2 + 2HCOOH -> (HCOO)2Mg + 2H20
6 5 6