Odpowiedzi

2010-04-15T19:32:25+02:00
Ideologia faszystowska celowo i na dużą skalę odwoływała się do historii. Fascynacja Mussoliniego starożytnym Rzymem była widoczna już w pierwszych latach władzy faszystowskiej. Mussolini był początkowo stylizowany na „dziedzica” polityki Oktawiana Augusta, następnie zaś na jego wcielenie. Duce potrafił w doskonały sposób zaadaptować starożytny nośnik propagandy, jakim były monety. W epoce antyku mennice cesarskie, podporządkowane całkowicie woli panującego, dostarczały społeczeństwu krótkie, jednoznaczne komunikaty, zawarte najczęściej na rewersie monet. Dzięki temu władcy docierali ze swą „ideologią władzy”, do wszystkich niemal warstw, sfer i grup społeczeństwa. Nowożytnym odpowiednikiem monet stały się serie filatelistyczne. Zachowywały one przy tym antyczną tematykę i formę. Mussolini bardzo chętnie korzystał z tego nośnika dla przekazywania komunikatów podkreślających podobieństwa między jego rządami, a panowaniem cesarza. Doskonałą ku temu okazję stanowiły dwutysięczne obchody urodzin Augusta i ludzi z jego otoczenia, które przypadały na lata po 1930 roku.


Pośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej:
-powstanie dwóch bloków militarnych Trójporozumienie i Trójprzymierze,
-rywalizacja o kolonie,
-wyścig zbrojeń,
-rywalizacja o rynki zbytu,
-sprzeczność interesów mocarstw na Bałkanach i cieśninach tureckich,
-wojny między krajami bałkańskimi tzw. Kocioł Bałkański

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na austriackiego następcę tronu Ferdynanda w Sarajewie.Pierwszą wojnę światową rozpoczęły Niemcy napadając na Belgię i Francję. Niemcy opracowali plan wojny błyskawicznej ale nie zdołali go zrealizować i I wojna światowa miała charakter pozycyjny.

mam nadzieję że pomogłam.liczę na naj ;)