Mam dwa zadania matematyczne
1.Cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie, raz o 10%,drugi raz o 15%.O ile procent należy podnieść cenę towaru, aby wróciła ona do wielkości sprzed obniżek??.

2.Obwodowa komisja wyborcza w pewnym okręgu ogłosiła wyniki wyborów.Glosowało 913 045 osób. Na partię A oddano 623 045 głosów, a na partię B 215 500 głosów. Ile procent głosów uzyskała partia A, a ile- partia B?? O ile punktów procentowych wynik partii A jest lepszy od wyniku partii B?? Ile procent głosów więcej uzyskała partia A niż partia B??

Dzięki za pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:07:44+01:00
Zad.2

Łączna ilość głosów--->913 045
Partia "A"--------------->623 045
Partia "B"--------------->215 500

100%----------->913045
x%-------------->623045

x=(100%*623045)/913045
x=68,238148
x≈68,24% (≈68%)

Odp. Partia "A" uzyskała 68,24% głosów, a partia "B" (100%-68,24%=31,76%) uzyskała 31,76%.


68,24%-31,76%=36,48%

Odp. Partia "A" otrzymała o 36,48% więcej głosów od Partii "B".

Zad.1

y- początkowa cena towaru

obniżka wpierw 10%, czyli cena towaru jest równa 0,9y
kolejna obniżka z 0,9y o 15%, czyli cena towaru jest równa

100%----->0,9y
15%------>x
x=0,135y

0,9y-0,135y=0,765y

0,765y----->100%
y------------>x%
x=(y*100%)/0,765y
x=130%

130%-100%=30%
Odp.Cenę towaru należy podnieść o 30% aby wróciła do początkowej ceny.

Chyba jest dobrze (;